Vi vet vad som verkligen räknas.

Högsta möjliga säkerhet för dig och ditt arbete.

Vi vet vad som verkligen räknas.

Säkerhet.

Vi vet vad som verkligen räknas.

Teknologi.

Vi vet vad som verkligen räknas.

Produktivitet.

ALTENDORF HAND GUARD – VÄRLDSNYHET!

Världens första och enda optiska system som skyddar människa, maskin och material. Unikt system med två kameror för tidig detektering av risk.
Inga skador och klar för återstart direkt efter ev. insats.
Fungerar med alla material.

OPTISKT SYSTEM ÄR KLAR VINNARE VID JÄMFÖRELSE

Fördelarna med ett kamerabaserat system jämfört med en kapacitiv lösning.

Utöver alla trä- och skivmaterial fungerar det med ex. icke magnetiska metaller, plast med mera.

Genom kontrollerad undanmanöver skyddas maskin, sågklinga och arbetsstycke.

Tack vare tidig detektering, fungerar systemet även vid högre matningshastigheter och snabba handrörelser.

Återstart inom 10 sekunder

Standardklingor max 550 mm Ø, tiltbar åt båda sidor.

Begränsat urval av material som går att bearbeta, ex. trä med olika fukthalt.

Aggregatet rycks ner med hög acceleration och kraschar hårt mot bottenläget.

Låg matarhastighet på grund av sen detektering.

Längre uppstartstid.

Specialklingor max 400 mm Ø, ej tiltbar åt båda sidorna.

Vi vet vad som verkligen räknas: Säkerhet

FÖR HÖGSTA SÄKERHET FINNS INTE TVÅ ALTERNATIV – BARA EN LÖSNING

HAND GUARD skyddar det viktigaste i hantverket – händerna. Det unika systemet med två kameror för tidig detektering, skyddar inte bara era anställa utan även era beställningar.

  • Snabbare! På bråkdelen av en sekund sänks aggregatet och klingan stoppar.
  • Smartare! Två kameror analyserar data för handdetektering.
  • I rätt tid! Systemet reagerar före handkontakt med klinga.
  • Mer användarvänlig! Fungerar även om operatören har skyddshandskar.

Upplev säkerhet live!

Vi presenterar HAND GUARD live i vårt showroom.

Vi vet vad som verkligen räknas: Teknologi

KAN MAN VERKLIGEN FÖRBÄTTRA DET BÄSTA? JA DET KAN MAN.

Framsteg sker när kunskap, erfarenhet och uppfinningsrikedom möts. Med HAND GUARD erbjuder vi ett tekniskt koncept som placerar er i framkant i många år framöver.

TVÅ KAMEROR FÖR TIDIG DETEKTERING

HAND GUARD baseras på tidig detektering av en risksituation. Två kraftfulla kameror avläser handens exakta position i förhållande till sågklingan. Kamerorna samlar oavbrutet in data som bearbetas och löpande utvärderas av ett kraftfullt handdetekteringsprogram. Om systemet detekterar en farlig situation, elimineras risken på bråkdelen av en sekund.

SÄNKNING OCH STOPP PÅ BRÅKDELEN AV EN SEKUND

Inom 0,25 sekund, sänks sågaggregatet och sågklingan stoppas

SYSTEMET REAGERAR INNAN HANDKONTAKT

HAND GUARD detekterar en risksituation i ett tidigt läge så att operatör och maskin kan reagera i tid. Efter att systemet aktiverats, kan arbetet återupptas omedelbart. Det blir inga stillestånd eftersom operatör, maskin och material är skyddade.

SÄKERHET FÖR VARJE APPLIKATON

Tack vare den optiska avläsningsteknologin, fungerar HAND GUARD även vid arbete där operatören bär skyddshandskar. Systemet kan dessutom användas med alla typer av konventionella sågklingor (Ø 250 – 550 mm) och kan bearbeta alla material såsom icke magnetiska metaller, trä med varierande fukthalt och plaster.

Upplev säkerhet live!

Vi presenterar HAND GUARD live i vårt showroom.

Vi vet vad som verkligen räknas: Produktivitet!

ENDAST NÄR NI NÅR FRAMGÅNG, KAN VI VARA NÖJDA.

Framgång är när hela kalkylen går ihop. HAND GUARD gör så att ni undviker såväl olyckor som stillestånd och kan jobba effektivt med precision.

  • Inga olyckor. Inga bortfall.
  • För alla material och sågklingor.
  • Fungerar även om operatören bär handskar.
  • Inga skador på maskin eller arbetsstycke.

Upplev säkerhet live!

Vi presenterar HAND GUARD live i vårt showroom.

Fler sågar från Altendorf

INTRESSERAD AV FLER SÅGAR FRÅN ALTENDORF?
OAVSETT VILKEN DU VÄLJER – DU HAR VALT RÄTT

Letar du efter en justersåg som gör din uppgift enklare? Altendorf klassiska justersåg F45 är ett mästerverk av teknologi och design. Välj mellan tre olika styrningar: Prodrive, Evodrive eller Elmodrive.

Oavsett vilken styrning du väljer till din nya F45 är en sak säker – du har valt rätt.